Publicerad 11 mars 2016

Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.