Publicerad 9 juni 2017

Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.