Publicerad 26 november 2021

Regionernas roll i landsbygdspolitiken

Länsstyrelsernas roll inom landsbygdsutveckling härrör till genomförandet av EU:s Landsbygdsprogram och Jordbruksfonden. Regeringen ser för närvarande över vad som ska finansieras via EU:s Jordbruksfond för kommande period och vilka landsbygdsinsatser som ska finansieras nationellt. Parallellt med detta pågår en översyn av den nationella landsbygdspolitiken, där frågan om regionernas roll också är aktuell. Beslut om innehållet i den svenska planen för Jordbruksfonden tas preliminärt i december och SKR har möjlighet att lämna synpunkter fram till dess

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.