Publicerad 27 januari 2023

Överenskommelse – God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav

Överenskommelsen God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav 2023 bidrar till fortsatt utveckling av den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja omställningen av hälso- och sjukvården. Årets överenskommelse är i stora delar överensstämmande med föregående år. Den finansiella omfattningen har justerats något och inkluderar också en satsning på landsbygd, samt att upplägget för att utöka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning har utvecklats.

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.