Publicerad 10 mars 2017

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.