Publicerad 8 september 2017

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.