Publicerad 16 december 2022

Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44)

Betänkandets förslag till nationell strategi för kulturella och kreativa näringar riktas till den nationella nivån, men inbegriper även regioner och kommuner, framför allt regioner. SKR:s yttrande behandlar enbart betänkandets förslag till strategi inklusive bilagan med förslag till insatser. Beredningen förordar att förslaget till strategi bearbetas så att strategins målsättningar tydliggörs beträffande vilka aktörer som är involverade och vilka insatser som förväntas av dem för att målen ska anses uppnådda. Det kan ske genom att en handlingsplan kopplas till strategin.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.