Publicerad 27 oktober 2023

Informationsförsörjning på skolområdet (SOU:2023:21)

Förslaget innebär sammanfattningsvis att Skolverket tar över den insamling av uppgifter från kommuner och enskilda huvudmän som SCB hittills har utfört på uppdrag av Skolverket.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.