Publicerad 13 oktober 2017

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.