Publicerad 26 maj 2023

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

Rapporten tar i huvudsak upp frågan om hur det omarbetade EU-direktivet om blåkort kan implementeras i svensk lagstiftning. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag men poängterar vikten av ett fungerande system för arbetskraftsinvandring.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.