Publicerad 26 maj 2023

Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer med skadligt bruk eller beroende. Huvudförslaget är gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kansliets förslag är att förbundet med avstyrkande av ett fåtal förslag och några kompletteringar i huvudsak ställer sig bakom utredningens förslag om tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.