Publicerad 27 oktober 2023

Förstärkt skydd för den personliga integriteten - Åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37)

Utredningen föreslår att oskuldsingrepp förbjuds. Utredningen föreslår vidare en utökning av möjligheten att besluta om utreseförbud. Utredningen föreslår att underlåtenhet att avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott ska kriminaliseras. Förbundet ställer sig bakom förslagen att förbjuda oskuldsingrepp, ett utvidgande av utreseförbudet till att även omfatta denna målgrupp samt att förslaget att kriminalisera underlåtenhet avstyrks.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.