Publicerad 21 april 2023

Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Förslaget har som målsättning att underlätta för en snabb minskning av behovet av el och gas i småhus, där uppvärmningsbehovet huvudsakligen försörjs med el eller gas. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslaget, men påpekar behov av förändringar för att stödet ska bli mer effektivt och teknikneutralt.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.