Publicerad 22 september 2023

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny struktur för företagsinitierade kliniska prövningar och ett nytt uppdrag för Kliniska Studier Sverige. SKR:s förslag är att förbundet lämnar synpunkter enligt föreslaget yttrande.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.