Publicerad 15 mars 2024

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd (lagrådsremiss)

Promemorian tar upp frågan om rättigheter för ukrainare med tillfälligt skydd i Sverige. Förslagen är att målgruppen efter folkbokföring undantas från rätten till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner och LSS-insatser men får rätt till arbetsbaserad föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Ladda ner (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.