Publicerad 15 juni 2016

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.