Publicerad 17 maj 2024

Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution, Ut ur utsatthet (SOU 2023:97)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om organisering av exitprogram för vuxna personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt utformning och organisering av ett program för barn utsatta för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.