Publicerad 27 oktober 2023

EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Förslaget syftar till att förbättra textilavfallshantering genom att prioritera förebyggande av avfall, förbereda för återanvändning och återvinning samt genom att införa producentansvar, det vill säga principen att förorenaren betalar

Beredningens förslag är att förbundet ställer sig bakom kommissionens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.