Publicerad 16 juni 2023

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

I promemorian föreslås att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige och att en förordningsändring ska träda i kraft den 1 oktober 2023. SKR:s beslut är att förbundet avger yttrande enligt förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.