Publicerad 16 juni 2023

En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier (DS 2023:09)

Rapporten tar i huvudsak upp frågan om hur det ska vara möjligt för staten att vid en bristsituation styra fördelningen av kemikalier som används för rening av dricksvatten och avlopp. Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag. Kansliet gör bedömningen att ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen utan att andra lösningar har övervägts inte kan anses vara ett proportionerligt och att frågan i stället bör samordnas med övriga pågående utredningar på beredskapsområdet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.