Publicerad 16 juni 2023

En ny ordning för asylsökandes boende (SOU2022:64)

Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om åtgärder för att fler asylsökande ska på bo på Migrationsverkets boenden, eget boende (ebo) ska inte längre finnas som uttryckligt alternativ. SKR ställer sig övergripande positiv till de samlade förslagen, samt föreslår förstärkta eller kompletterande åtgärder, som syftar till att fler asylsökande ska bo på asylboenden.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.