Publicerad 6 oktober 2023

Direktiv för programberedning för civil beredskap och totalförsvar

Enligt styrelsens arbetsordning kan styrelsen besluta om att tillsätta en eller flera programberedningar. En programberedning ska ges ett tydligt direktiv, ha krav om återrapportering till styrelsen samt vara avgränsad i tid och resurser.

Ladda ner direktiv (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.