Publicerad 13 oktober 2017

Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.