Publicerad 9 juni 2017

Betänkandet Se barnet (SOU 2017:6)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.