Publicerad 8 september 2017

Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (EU direktiv 2015/2193)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.