Publicerad 11 oktober 2016

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.