Publicerad 26 maj 2023

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)

Betänkandet tar bland annat upp frågan om allmänt och avgiftsfritt fritidshem för elever i åldern 6-9 år. Kansliets förslag är att förbundet avvisar detta förslag på grund av svårigheter vad gäller såväl kompetensförsörjning som finansiering. Kansliet föreslår dock att förbundet ställer sig bakom intentionen att stärka fritidshemmets kompensatoriska roll och ge fler elever med socioekonomiskt mindre gynnsam bakgrund tillgång till utbildning i fritidshem.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.