Publicerad 24 november 2021

Hantering av personuppgifter vid anmälan till kurser och konferenser mm

Här kan du läsa hur SKR hanterar dina personuppgifter när du anmäler dig till en kurs, konferens, utbildning, event eller liknande som SKR arrangerar.

  • Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som är personuppgiftsansvarig.
  • Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event.
  • Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet.
  • Personuppgifterna kommer att lagras i maximalt två år efter avslutat event.
  • Du har rätt att begära tillgång till registerutdrag och rättelse eller radering av personuppgifter. Du har även rätt att begränsa behandling som rör dig.
  • Om du anser att vi inte har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Kontaktuppgifter till SKR:s dataskyddsombud: dso@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.