Publicerad 18 december 2023

En plats för de riktigt viktiga samtalen

Genom SKR möts kommuner och regioner för att tillsammans utveckla demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov.

En lärare hjälper två elever.

Hos SKR får kommuner och regioner en nationell arena för att bedriva kommun- och regionpolitik. 250 förtroendevalda från hela landet möts för att hitta gemensamma lösningar på de utmaningar kommuner och regioner har.

Som medlem får kommuner och regioner tillgång till omkring 200 nätverk där olika professioner och funktioner möts för att samverka om och tillsammans lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Kommuner och regioner kan årligen delta i hundratals utbildningar, konferenser och seminarier för att få kunskap, ökad kompetens och inspiration. Evenemangen stimulerar också till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Informationsansvarig

  • Anders Svärdh
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.