Publicerad 10 juni 2021

Hovrätten: Inget brott mot likabehandlingsprincipen vid direktupphandling

Hovrätten – inget brott mot likabehandlingsprincipen vid direktupphandling, inget skadestånd till det klagande företaget.

Ett kommunalt bolag upphandlade bilskrotningstjänster genom en annonserad direktupphandling våren 2017. Kontraktsvärdet understeg gällande beloppsgräns för direktupphandling. Två anbud inkom men inget antogs utan upphandlingen avbröts. En ny direktupphandling genomfördes därefter och avtal tecknades med ett företag. Detta företag hade lämnat anbud i den första direktupphandlingen.

Frågan var om det var rätt att avbryta upphandlingen med hänsyn till att anbudens giltighetstid gått ut. Orsaken till att anbudens giltighetstid gått ut var att ansvarig tjänsteman blivit sjukskriven vilket lett till att inget beslut fattades inom tiden.

Enligt tingsrätten saknade den upphandlande myndigheten skäl att avbryta upphandlingen vilket därmed står i strid med likabehandlingsprincipen och skadestånd dömdes ut.

Hovrätten för fram att det är oklart om ett beslut att avbryta en upphandling i sig kan ge rätt till skadestånd för utebliven vinst. Hovrätten ansåg att något upphandlingsfel inte hade begåtts och företaget som klagat fick därför inte något skadestånd. Hovrätten för nedre Norrland T 652-19 den 4 mars 2021.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR