Publicerad 11 juni 2020

Nyhetsbrev för överförmyndare våren/sommaren 2020

Vårens och sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om rättegångsfel, behörigheter för de med uppdrag som god man och utmätning av huvudmans medel.

Nyhetsbrev för överförmyndare våren/sommaren 2020 (PDF) Pdf, 357 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

  • God man behörig att ansöka om äktenskapsskillnad
  • Utmätning av huvudmans medel kan upphävas till vissa delar om belopp avser medel som sparats för ställföreträdarens arvode
  • God man enligt 11 kap. 2 § FB att vårda och bevaka huvudmans rätt i dödsbo saknar behörig att ansöka om uttag avseende huvudmannens egna medel
  • Handikappersättning inte del av taxerad förvärvsinkomst
  • Barnets inställning om vem som ska vara SFV ledande - förtroendefullt samarbete är av stor betydelse
  • Rättegångsfel: tingsrätten missade överförmyndarens yrkande

Trevlig sommar !

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset