Publicerad 18 december 2023

Nyheter för överförmyndare - Vintern 2023

Nyhetsbrev för överförmyndare där vi försökt summera olika rättsfall och aktuell information med mera till Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Årets sista nyhetsbrev för överförmyndare med olika rättsfall såväl som kommande kurser för er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyheter för överförmyndare, vintern 2023, (PDF) Pdf, 162 kB.

Rättsfall och domar

 • Hovrätten borde ha hållit sammanträde om förvaltarskap
 • Fullt förvaltarskap nödvändigt för att förhindra missbruk
 • Tidigare god man dömd att betala skadestånd – brustit i sitt utförande av uppdraget
 • Begränsat godmanskap tillräckligt vid användning av anhörigbehörighet
 • Bristande samtycke medförde behov av förvaltarskap
 • Förvaltarskap inkl. 11 kap. 8 § FB nödvändigt vid spelmissbruk
 • Förvaltarskap kan bara anordnas för levande personer
 • Notarie avgjorde tvistigt mål – återförvisades till tingsrätt
 • Ställföreträdares åtagande nödvändigt för att kunna förordnas
 • Endast handlingar förvarade hos myndigheten kan lämnas ut
 • Förvaltare fick del av handlingar från socialnämnden
 • Huvudman dömd för olaga hot mot sin förvaltare.

Övrigt

 • Digital informationstjänst för överförmyndarverksamheterna?
 • Ställföreträdare kan beställa underlag från Försäkringskassan
 • Ställföreträdare kan ansöka digitalt om merkostnadsersättning
 • EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna
 • RFS tar över webbutbildning för god man till ensamkommande barn
 • Kommande kurser och webbsändningar i SKR:s regi.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.