Publicerad 14 december 2021

Nyheter för överförmyndare, vintern 2021/2022

Lagom till årsskiftet kommer det som vanligt många avgöranden från domstolarna. Överförmyndarområdet är inget undantag.

Innehåll

Nyhetsbrevet innehåller som vanligt lite blandade rättsfall, blandad kritik från JO, kommande kurser/seminarium och annat som vi hoppas är till nytta för er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyhetsbrev för överförmyndare, vintern 2021-22 (PDF) Pdf, 190 kB.

 • Socialnämnden behörig att föra ett barns talan om fastställelse av moderskap även om den gode mannen inte för talan.
 • Bevaka rätt behövdes utöver förvalta egendom när den gode mannen skulle företräda den enskilde i ett dödsbo.
 • Förvaltarskapet kvarstår utifrån risk för den enskilde att bli avhyst från sin bostad.
 • Förvaltarskapet består trots att nytt läkarintyg inte inkommit.
 • Domstolen gör en självständig prövning – inget ställföreträdar­skap trots läkarintyg.
 • Förvaltarskap kvarstår trots viss förbättring hos huvudmannen.
 • Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB kan bara anordnas för en levande person.
 • Inget godmanskap då det saknas orsakssamband.
 • Försäkringsersättning undantas inte från när huvudmannen har betalningsansvar för arvode till ställföreträdare.
 • Ingen kostnadsersättning för hemtextil eller användande av SJ-priopoäng.
 • Överförmyndaren överklagade tingsrättens beslut om vite för att återkalla detsamma.
 • Inget begränsat förvaltarskap avseende försäljning av den enskildes fastighet.
 • Generalfullmakt inte tillämpbar vid begäran av handlingar hos överförmyndaren.
 • Lite nya avgöranden inom det arvsrättsliga området.
 • Kritik mot överförmyndare för långsam handläggning i ett ärende avseende samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.
 • Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av en begäran från en överförmyndare.
 • Kritik mot Länsstyrelsen för att ha lämnat ett felaktigt besked.
 • Nytt cirkulär om tillfällig vårdnadshavare m.m.
 • Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan.
 • Meddela länsstyrelsen och anslå.
 • Vi kommer under våren att genomföra verksamhetsplanering för 2022/2023. Har du önskemål om specifika utbildningar eller något annat du önskar att SKR ska driva eller arbeta med? Mejla gärna info@skr.se och märk mejlet ”Önskemål överförmyndare”.

Digitala kurser

Med anledning av det förändrade läget i pandemin har SKR beslutat att fram till och med 30 juni 2022 endast genomföra digitala kurser och konferenser i egen regi.

Kursutbudet kommer därför att ändras något mot vad som varit planerat. Uppdateringar kommer ske framgent och ytterligare arrangemang tillkommer. Under sidan "Evenemang" ges aktuell status.

God jul!

Vi på SKR:s avdelning för juridik vill alla önska er en god jul och ett gott nytt år!

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.