Publicerad 28 februari 2019

Nyheter för överförmyndare vintern 2019

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat tvistigt godmanskap, spelmissbruk och förvaltarskap och information kring teknik och utveckling.

Nyheter för överförmyndare, januari-februari 2019 (PDF) Pdf, 294 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

 • Förvaltarskap gällande ett bankkonto för att inte allvarligt äventyra huvudmannens ekonomi
 • Avsaknad av elektricitet och varmvatten i bostad och vägran att infinna sig för läkarundersökning - medför interimistiskt anordnat förvaltarskap
 • Godmanskap tillräckligt för huvudman som inte förstår vad saken gäller
 • Ett uppdrag som god man bygger inte på ömsesidig avtalsförpliktelse
 • Långvarigt fängelsestraff medför rekvisit för att delar av godmanskap kan upphöra
 • Risk för våld mot förvaltare inte skäl för att förvaltarskapet ska upphöra
 • Blandade domar som berör olika principer
 • Utkast till lagrådsremiss
 • Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om ställföreträdare för asylsökande barn

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset