Publicerad 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare vintern 2017

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat anordande av godmanskap, arvode för uppdrag som god man och några propositioner.

Nyheter för överförmyndare, jan-feb 2017 (PDF) Pdf, 300 kB.

I vinterns nyhetsbrev för överförmyndare kan du bland annat läsa om:

  • God man har - på begäran av huvudmannen - rätt att få ut allmän handling.
  • Vite för god man som inte lämnat in årsräkningar.
  • Rätt att ta del av allmän handling - politiker som har uppdrag som gode män och förvaltare.
  • Av företaget O utställd faktura till överförmyndaren har lämnats över till Kronofogden.
  • Proposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna.
  • Proposition 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset