Publicerad 19 april 2021

Nyheter för överförmyndare, våren 2021

Vårens nyhetsbrev för överförmyndare med rättsfall, JO-kritik såväl som kommande seminarium.

Här kommer ett nyhetsbrev med lite blandade rättsfall, JO-kritik, kommande kurser/seminarium och annat som vi hoppas är till nytta för Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyhetsbrev för överförmyndare, våren 2021 (PDF) Pdf, 362 kB.

 • Försäljning av fastighet till närstående – fråga om marknadsvärde och huvudmannens vilja.
 • Godmanskap upphörde när en ny lämplig god man inte kunde påträffas.
 • Medförmyndare när mamma inte tillvaratog barnets ekonomiska intressen.
 • Förvaltarskap består trots vistelse utomlands.
 • Kostnad för arvode till god man eller förvaltare bör kunna undantas vid utmätning.
 • Brister i tingsrättens handläggning – knapphändiga uppgifter i intyg – inte tillräckligt utrett när tingsrätten fattade sitt beslut.
 • Interimistiskt godmanskap när anhöriga avbokade tid för läkarbesök.
 • Kontoutdrag är inte varken förteckning eller årsräkning.
 • Fullmakt till vän gav inte oinskränkt rätt att ta del av uppgifter hos överförmyndaren.
 • Förvaltare behövde uppgifter förvarade hos överförmyndaren för att fullgöra sitt uppdrag.
 • Framtidsfullmakt är gällande varmed förutsättningar för godmanskap saknas.
 • Kritik mot överförmyndarnämnd vars ärendehanteringssystem felaktigt redovisade utlägg såsom beskattningsbar inkomst.
 • Kritik mot en överförmyndarnämnd utifrån hantering av arvodesbeslut i förhållande till förvaltningslagen (FL).
 • Kritik mot en socialnämnd då de menat att en god man inte varit behörig att ansöka om försörjningsstöd.
 • Förordnade ställföreträdare inte behöriga att ge medicinskt samtycke till vaccination.
 • Ställföreträdarutredningen presenteras våren 2021.
 • Nya uppgifter för överförmyndare; fatta beslut om arvode till tillfällig vårdnadshavare.
 • Webbsändning ”Aktuellt för överförmyndare”.
 • Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mailas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset