Publicerad 19 april 2021

Nyheter för överförmyndare, våren 2021

Vårens nyhetsbrev för överförmyndare med rättsfall, JO-kritik såväl som kommande seminarium.

Här kommer ett nyhetsbrev med lite blandade rättsfall, JO-kritik, kommande kurser/seminarium och annat som vi hoppas är till nytta för Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyhetsbrev för överförmyndare, våren 2021 (PDF) Pdf, 362 kB.

 • Försäljning av fastighet till närstående – fråga om marknadsvärde och huvudmannens vilja.
 • Godmanskap upphörde när en ny lämplig god man inte kunde påträffas.
 • Medförmyndare när mamma inte tillvaratog barnets ekonomiska intressen.
 • Förvaltarskap består trots vistelse utomlands.
 • Kostnad för arvode till god man eller förvaltare bör kunna undantas vid utmätning.
 • Brister i tingsrättens handläggning – knapphändiga uppgifter i intyg – inte tillräckligt utrett när tingsrätten fattade sitt beslut.
 • Interimistiskt godmanskap när anhöriga avbokade tid för läkarbesök.
 • Kontoutdrag är inte varken förteckning eller årsräkning.
 • Fullmakt till vän gav inte oinskränkt rätt att ta del av uppgifter hos överförmyndaren.
 • Förvaltare behövde uppgifter förvarade hos överförmyndaren för att fullgöra sitt uppdrag.
 • Framtidsfullmakt är gällande varmed förutsättningar för godmanskap saknas.
 • Kritik mot överförmyndarnämnd vars ärendehanteringssystem felaktigt redovisade utlägg såsom beskattningsbar inkomst.
 • Kritik mot en överförmyndarnämnd utifrån hantering av arvodesbeslut i förhållande till förvaltningslagen (FL).
 • Kritik mot en socialnämnd då de menat att en god man inte varit behörig att ansöka om försörjningsstöd.
 • Förordnade ställföreträdare inte behöriga att ge medicinskt samtycke till vaccination.
 • Ställföreträdarutredningen presenteras våren 2021.
 • Nya uppgifter för överförmyndare; fatta beslut om arvode till tillfällig vårdnadshavare.
 • Webbsändning ”Aktuellt för överförmyndare”.
 • Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mailas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR