Publicerad 4 juni 2019

Nyheter för överförmyndare våren 2019

Vårens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat upphörande av förvaltarskap, uttag från överförmyndarspärrat konto och rättegångsfel .

Nyheter för överförmyndare, våren 2019 (PDF) Pdf, 268 kB.

Bilaga från CSN gällande skolk, studiebidrag etc. (PDF) Pdf, 130 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

  • Betydande risk för ekonomiska dispositioner och bristande samarbete - överklagat förvaltarskap kvarstår
  • Förvaltarskap kan inte anordnas att bevaka en huvudmans rätt i ett pågående familjemål om barns vårdnad vid tingsrätt
  • Vite - att förelägga vite har en effekt som lett till att ÅR upprättats och ingivits
  • Praktiska åtgärder motiverar inte ingripande åtgärd såsom förvaltarskap
  • Förvaltarskap nödgas för att förhindra transaktioner på nätet och godtrohet att underteckna handlingar
  • Enstaka spontaninköp inte tillräckligt för att förvaltarskap ska anordnas
  • Inte godmanskap - hjälpbehov kan tillgodoses på mindre ingripande sätt
  • Godmanskap förutsätter samtycke om huvudmannen har förmåga att lämna samtycke

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset