Publicerad 4 juni 2019

Nyheter för överförmyndare våren 2019

Vårens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat upphörande av förvaltarskap, uttag från överförmyndarspärrat konto och rättegångsfel .

Nyheter för överförmyndare, våren 2019 (PDF) Pdf, 268 kB.

Bilaga från CSN gällande skolk, studiebidrag etc. (PDF) Pdf, 130 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

 • Betydande risk för ekonomiska dispositioner och bristande samarbete - överklagat förvaltarskap kvarstår
 • Förvaltarskap kan inte anordnas att bevaka en huvudmans rätt i ett pågående familjemål om barns vårdnad vid tingsrätt
 • Vite - att förelägga vite har en effekt som lett till att ÅR upprättats och ingivits
 • Praktiska åtgärder motiverar inte ingripande åtgärd såsom förvaltarskap
 • Förvaltarskap nödgas för att förhindra transaktioner på nätet och godtrohet att underteckna handlingar
 • Enstaka spontaninköp inte tillräckligt för att förvaltarskap ska anordnas
 • Inte godmanskap - hjälpbehov kan tillgodoses på mindre ingripande sätt
 • Godmanskap förutsätter samtycke om huvudmannen har förmåga att lämna samtycke

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset