Publicerad 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare våren 2018

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat utnyttjad familjemedlem får förvaltare och prövningstillstånd för rätt till god man för ME-drabbad.

Nyheter för överförmyndare, april-maj 2018 (PDF) Pdf, 326 kB.

I vårens nyhetsbrev för överförmyndare kan du bland annat läsa om:

  • God man ska betala vite för uteblivna handlingar
  • Svårighet att få kontakt med huvudman räcker för att entlediga god man
  • Endast läkarintyg räcker inte för att anordna förvaltarskap

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset