Publicerad 28 november 2019

Nyheter för överförmyndare sommaren 2019

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat JO-kritik, kostnadsfri utbildning till gode män från Röda korset och migrationsöverdomstolen om ensamkommande barn .

Här kommer andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under sommaren 2019.

Nyheter för överförmyndare, sommaren 2019 (PDF) Pdf, 261 kB.

Svenska Röda Korset erbjuder en kostnadsfri utbildning (PDF) Pdf, 25 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

  • Anordnande av förvaltarskap: rättegångsfel att åsidosätta en parts rätt att höras muntligen
  • God man behöver kvarstå till dess att Överförmyndaren funnit en ny god man
  • Vid huvudmannens död behöver rätten inte fatta beslut om att godmanskapet ska upphöra
  • Rätt att ta del av allmän handling; uppgifter om hur många uppdrag en specifik ställföreträdare har lämnas inte ut; uppgifter om god man och dennes huvudman lämnas inte ut; läkarintyg utlämnas inte till Migrationsverket från Överförmyndarnämnden
  • Anhöriga inte behöriga att överklaga arvodesbeslut
  • Ny och uppdaterad information om skyddade personuppgifter
  • Angående ställföreträdare och undertecknande av tidsredovisning/räkning i samband med personlig assistans

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset