Publicerad 28 november 2019

Nyheter för överförmyndare sommaren 2019

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat JO-kritik, kostnadsfri utbildning till gode män från Röda korset och migrationsöverdomstolen om ensamkommande barn .

Här kommer andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under sommaren 2019.

Nyheter för överförmyndare, sommaren 2019 (PDF) Pdf, 261 kB.

Svenska Röda Korset erbjuder en kostnadsfri utbildning (PDF) Pdf, 25 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

 • Anordnande av förvaltarskap: rättegångsfel att åsidosätta en parts rätt att höras muntligen
 • God man behöver kvarstå till dess att Överförmyndaren funnit en ny god man
 • Vid huvudmannens död behöver rätten inte fatta beslut om att godmanskapet ska upphöra
 • Rätt att ta del av allmän handling; uppgifter om hur många uppdrag en specifik ställföreträdare har lämnas inte ut; uppgifter om god man och dennes huvudman lämnas inte ut; läkarintyg utlämnas inte till Migrationsverket från Överförmyndarnämnden
 • Anhöriga inte behöriga att överklaga arvodesbeslut
 • Ny och uppdaterad information om skyddade personuppgifter
 • Angående ställföreträdare och undertecknande av tidsredovisning/räkning i samband med personlig assistans

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.