Publicerad 17 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare september 2018

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat arvode till god man och att för ensamkommande barn inte entlediga god man på grund av PUT/TUT eller avvisningsbeslut.

Nyheter för överförmyndare, augusti-september 2018 (PDF) Pdf, 387 kB.

I septembers nyhetsbrev för överförmyndare kan du bland annat läsa om:

  • Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB kan endast anordnas för myndig person.
  • Överförmyndarnämnden i Solna har skrivit till Socialstyrelsen för att få svar på frågor om spelmissbruk. Socialstyrelsens svar biläggs detta nyhetsbrev.
  • Kurser inom överförmyndarområdet för 2019.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset