Publicerad 18 oktober 2021

Nyheter för överförmyndare, hösten 2021

Nyhetsbrevet innehåller som vanligt lite blandade rättsfall, några nyheter eller förslag inom området, kommande kurser/seminarium och annat som vi hoppas är till nytta för Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Innehåll

Nyhetsbrev för överförmyndare, hösten 2021 (PDF) Pdf, 236 kB.

Rubriker i nyhetsbrevet

 • Förvaltare och gode män är i vissa fall behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad
 • Godmanskap ska upphöra om huvudmannen återkallar samtycke
 • Inget godmanskap – den enskilde kan få hjälp genom mindre ingripande åtgärder
 • Huvudmannen fick inte möjlighet att höras och själv lägga fram sin sak för den domare som avgjorde ärendet – rättegångsfel och återförvisning
 • Interimistiskt förvaltarskap när externa personer använde huvudmannens konto för betalningar eller överföringar till kasinospel
 • Relativt nyligen anordnat förvaltarskap kvarstår
 • Bristfällig utredning hos tingsrätten gör att fråga om upphörande av förvaltarskap återförvisas
 • Inte obehövligt att höra den enskildes son inför anordnande av förvaltarskap
 • Äkta makar kan ha samma förvaltare
 • Förvaltarskap när hyra förblev obetald i flera månader
 • Inget godmanskap då de enskildes hälsotillstånd inte medför att godmanskap nödgas
 • Förvaltarskap kvarstår trots brist på aktuellt läkarintyg gällande förmåga att vårda sin egendom
 • Tingsrättens beslut undanröjs då förordnad god man inte blivit tillfrågad eller lämnat åtagande
 • Överklagan gällande utlämnande av allmän handling avvisas när myndigheten lämnat ut samtliga årsräkningar som begärts
 • Avslag på förordnad god mans begäran att få ta del av social utredning
 • Avslag på en enskilds begäran avseende handlingar som inkommit vid utredning av ett eventuellt godmanskap
 • Förvaltare har i vissa situationer rätt att få ta del av uppgifter hos socialtjänsten rörande sin huvudman
 • Remissvar gällande Ställföreträdarutredningen
 • Kattregister kan medföra att barn sätts i skuld
 • Uppdaterad handbok om att utreda och fastställa faderskap med mera
 • Kurser och seminarium för överförmyndare, hösten 2021 och våren 2022
 • Webbsändning ”Aktuellt för överförmyndare”

Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.