Publicerad 9 oktober 2020

Nyheter för överförmyndare, hösten 2020

Höstens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat tillämpning av barnkonventionen, vitesudömande och utredningen om ställföreträdarskap.

Det har varit ett intensivt år där även överförmyndares arbete har påverkats. Några överförmyndarverksamheter har förlagt arbetets utförande helt eller delvis hemifrån. Sammanträden i domstol har skjutits upp eller genomförts digitalt. Planerade kurser och konferenser har fått ställts in eller blivit helt digitala. Många ställföreträdare har mött svårigheter att fullt ut kunna besöka sina huvudmän.

Ett stort tack till alla som trots svåra förutsättningar försökt göra det som går av situationen. Håll ut!

Nyheter för överförmyndare hösten 2020 (PDF) Pdf, 355 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

 • God man/förvaltare får inte ta del av de årsräkningar som hen tidigare ingivit.
 • Överförmyndarens samtycke krävs även vid ett partiellt arvskifte.
 • Interimistiskt beslut om förvaltarskap förutsätter att angelägenheter kräver omedelbar vård m.m.
 • Vitesutdömande kan upphävas om årsräkning inlämnats innan domstol avgjort måle.
 • SKR:s vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen.
 • Hemställan: SKR föreslår lagändring så att barn som är kvotflyktingar och saknar vårdnadshavare ska få en god man.
 • Utredningen ”Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare”.
 • SKR:s kurser och seminarium för överförmyndare och angränsande verksamhet.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset