Publicerad 18 december 2019

Nyheter för överförmyndare, hösten 2019

Höstens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat framtidsfullmakt, JO under 2019 och utredningen "Ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare".

Ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.

Nyheter för överförmyndare HT 2019 (PDF) Pdf, 345 kB.

Information från Försäkringskassan om personlig assistans (PDF) Pdf, 417 kB.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

  • Mycket allvarliga spelproblem kan utgöra grund för förvaltarskap
  • Inget godmanskap då överförmyndarnämnden inte kunde hitta någon presumtiv ställföreträdare som vill teckna åtagande.
  • Fråga om byte av förvaltare kan inte prövas av domstol - ska prövas av överförmyndaren
  • Huvudman befrias från betalningsskyldighet av arvode - finns särskilda skäl
  • Trots skuldsanering är huvudregeln att huvudmannen ska stå för arvodet
  • Utredning inte bristfällig då det i målet fanns tre läkarintyg från två olika läkare
  • Information från Försäkringskassan om personlig assistans

Under jul/nyårshelgen då vår juridiska rådgivning för överförmyndarfrågor och kommunal dödsbohandläggning har semesterstängt vill vi påminna om att länsstyrelserna har "tillsynsrådgivning".

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset