Publicerad 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare hösten 2017

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat förvaltarskap polsk medborgare, JO-kritik och spelmissbruk likställs med annat missbruk.

Nyheter för överförmyndare, september-oktober 2017 (PDF) Pdf, 213 kB.

I höstens nyhetsbrev för överförmyndare kan du bland annat läsa om:

  • Rätt att ta del av allmän handling - fråga om handlingar som inte fanns förvarade hos överförmyndarnämnden
  • Rätt att ta del av allmän handling - sextonåring disponerar själv över sekretessen för känsliga uppgifter
  • JO - Anmälan mot ÖFN för bristfällig handläggning av tre ärenden om arvode och annan ersättning
  • JO - Kritik mot ÖFN för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man
  • JO - Kritik mot ÖFN för handläggningen av två ärenden rörande föräldrars förvaltning av barns tillgångar enligt 13 kap. föräldrabalken
  • Svenska Bankföreningens broschyrer
  • Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna (ges som bilaga nedan)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset