Publicerad 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare hösten 2017

Sommarens nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat förvaltarskap polsk medborgare, JO-kritik och spelmissbruk likställs med annat missbruk.

Nyheter för överförmyndare, september-oktober 2017 (PDF) Pdf, 213 kB.

I höstens nyhetsbrev för överförmyndare kan du bland annat läsa om:

  • Rätt att ta del av allmän handling - fråga om handlingar som inte fanns förvarade hos överförmyndarnämnden
  • Rätt att ta del av allmän handling - sextonåring disponerar själv över sekretessen för känsliga uppgifter
  • JO - Anmälan mot ÖFN för bristfällig handläggning av tre ärenden om arvode och annan ersättning
  • JO - Kritik mot ÖFN för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man
  • JO - Kritik mot ÖFN för handläggningen av två ärenden rörande föräldrars förvaltning av barns tillgångar enligt 13 kap. föräldrabalken
  • Svenska Bankföreningens broschyrer
  • Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna (ges som bilaga nedan)

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset