Publicerad 20 april 2021

Dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. SKR jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner och regioner.

Ny kompletteringslagstiftning

Remissvar som gäller som kompletteringslagstiftning till dataskyddsförordningen.

Betänkande Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) (PDF) Pdf, 54 kB.

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) (PDF) Pdf, 243 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR