Publicerad 21 mars 2023

Process igång för nytt EU-beslut om adekvat skyddsnivå i USA

I december 2022 inleddes processen för att anta ett beslut om adekvat skyddsnivå för EU:s och USA:s ram för datasekretess. Den 1 mars kom Europeiska dataskyddsstyrelsens utkast till genomförandebeslut.

Den 13 december inledde EU-kommissionen processen för att anta ett beslut om adekvat skyddsnivå för EU:s och USA:s ram för datasekretess, som kommer att främja säkra dataflöden mellan EU och USA samt adressera de frågor som Europeiska unionens domstol tog upp i sitt Schrems II-beslut från juli 2020.

Ett utkast till beslut om adekvat skyddsnivå, som reflekterar kommissionens bedömning av USA:s rättsliga ram och som drar slutsatsen att denna ger garantier som är jämförbara med EU:s, har nu offentliggjorts och översänts till Europeiska dataskyddsstyrelsen för yttrande.

Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) yttrande

Den 1 mars kom EDPB med sitt yttrande Europeiska kommissionens utkast till genomförandebeslut.

I yttrandet välkomnas möjligheten för EU-invånare att söka rättelse, den så kallade Data Protection Review Court (DPRC) men EDPB ser behov av förtydligande på flera punkter, framför allt kring vissa rättigheter för registrerade, vidareöverföring av personuppgifter till andra länder, räckvidden för de undantag som finns i regleringen.

EDPB noterar att flera av principerna har uppdaterats men att många av dem är desamma som under Privacy Shield och att även dessa kräver förtydliganden. Vidare anser EDPB anser att beslutet om adekvat skyddsnivå inte ska träda i kraft förrän de ytterligare policys och rutiner som ska genomföra Executive Order (EO) 14 086 finns på plats.

EDPB welcomes improvements under the EU-U.S. Data Privacy Framework, but concerns remain, nyhet från EDPB

Opinion 5/2023 on the European Commission Draft

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.