Publicerad 8 april 2022

Ny överenskommelse mellan Kronofogden och SKR om utbetalning till omyndiga barn

Ny överenskommelse har utarbetats av Kronofogden och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i syfte att de ersättningar/skadestånd som Kronofogden utbetalar enkom ska komma barnet till del.

Överenskommelse mellan Kronofogden och SKR, utbetalning från Kronofogden till ett barn (PDF) Pdf, 88 kB.Sedan tidigare finns det en överenskommelse mellan Brottsoffermyndigheten och SKR till syfte att skydda barns medel när de utsatts för brott och ersättning ska utbetalas.

För att få till stånd en likartad handläggning hos överförmyndarna/överförmyndarnämnderna (ÖF) har Kronofogden och SKR gemensamt tagit fram denna rekommendation om utbetalningar av ersättning enligt utsökningsbalken från Kronofogden till omyndiga barn.

Informationsansvarig

  • Sara Catoni
    Direktör/Avdelningschef

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.