Publicerad 8 april 2022

Ny överenskommelse mellan Kronofogden och SKR om utbetalning till omyndiga barn

Ny överenskommelse har utarbetats av Kronofogden och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i syfte att de ersättningar/skadestånd som Kronofogden utbetalar enkom ska komma barnet till del.

Överenskommelse mellan Kronofogden och SKR, utbetalning från Kronofogden till ett barn (PDF) Pdf, 88 kB.Sedan tidigare finns det en överenskommelse mellan Brottsoffermyndigheten och SKR till syfte att skydda barns medel när de utsatts för brott och ersättning ska utbetalas.

För att få till stånd en likartad handläggning hos överförmyndarna/överförmyndarnämnderna (ÖF) har Kronofogden och SKR gemensamt tagit fram denna rekommendation om utbetalningar av ersättning enligt utsökningsbalken från Kronofogden till omyndiga barn.

Informationsansvarig

  • Cecilia Schyberger
    Administratör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR