Publicerad 28 oktober 2022

Vårdvalsnätverket

SKR erbjuder regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden.

Nätverket är arena för informations- och erfarenhetsutbyte avseende utveckling av beställarrollen samt aspekter i primärvårdens utveckling som påverkar ”beställningen”. Deltagarna ska representera regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare.

Regionens kontaktpersoner utgör basen och ingår i vårdvalsnätverket. Regionens kontaktperson kan utse och meddela ytterligare personer som medlemmar i Vårdvalsnätverket.

Nätverksmöten

SKR bjuder regelbundet in medlemmar i vårdvalsnätverket till möten, digitala och fysiska. Mötesinbjudan och program kommuniceras via samarbetsrummet Vårdvalsnätverket.

Planerade möten

Kvartal 4, 2022: 22 november online 08:30-12:00.

Delta i nätverket och kontaktpersoner

Hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen utser och meddelar SKR vem i regionen (en person) som ansvarar för regionens vårdval och är regionens kontaktperson gentemot SKR. Uppgiften registreras i SKR's intressentregister. SKR kommunicerar via intressentregistret till regionernas kontaktpersoner.

Om du önskar gå med i nätverket vänligen kontakta din kontaktperson för Vårdvalsnätverket i din region. Om du inte vet vem som är din kontaktperson är kan du höra av dig till Kontaktcenter på SKR via kontaktfältet nedan.

Digitalt samarbetsrum

SKR tillhandahåller ett digitalt samarbetsrum för medlemmar i vårdvalsnätverket. Via samarbetsrummet ges möjlighet till erfarenhetsutbyte, frågor och svar, dela dokument med mera. Via konversation (inlägg) når du både SKR:s experter på området och över 100 kollegor i andra regioner.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR