Publicerad 7 november 2023

Poddavsnitt #115 Inkludering och medborgardeltagande

I dagens avsnitt berättar Nazem Tahvilzadeh om sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Det finns olika familjer av demokratiska innovationer Jag har fokuserat på deliberativa mini-publiker som är tillfälliga forum för djup dialog, samverkande styrning och medborgarbudgetar, säger Nazem Tavilzadeh.

Inkludering handlar inte bara om att delta i en process utan om hur den här processen har fungerat i människornas liv har dom fått ett bättre liv. Då blir det genast väldigt svårt för då måste man se att det här har lett till kanske ett rättvisare samhälle och ett mer inkluderande samhälle på sikt. Från det perspektivet tror jag att både Brasilien och Indien är intressanta exempel att titta på. I Brasilien har man till exempel kunnat se att de medborgarbudgetar som startade under 1990-talet ledde till att många marginaliserade grupper fick möjlighet att delta och påverka den lokala budgeten för de allra fattigaste.

Forskningsöversikt: Inkludering och medborgardeltagande

Avsnittet finns där poddar finns.

#115 Inkludering och medborgardeltagande

Medverkande

  • Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
  • Nils Munthe, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.