Publicerad 14 oktober 2021

Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

2021–2023 genomför SKR ett pilotprojekt tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) inom FoU Värmland och Västerbotten. Syftet är att stödja jämställdhetsintegrering i socialtjänsten med särskilt fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Pilotprojektet är en del av SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid 2021-2023, som finansieras med medel från regeringen.

SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid

Ska stärka RSS stöd till socialtjänsten

Pilotprojektet har särskild inriktning mot RSS, som finns i varje län och stödjer samverkan och kunskapsutveckling inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. RSS är vanligtvis organiserat inom kommunalförbund eller regionernas forsknings- och utvecklingsenheter (FoU).

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Projektet ska

  • ta fram en modell för jämställdhetsintegrering i socialtjänsten
  • driva piloter i RSS Värmland och Västerbotten som genererar kunskap och metodstöd som kan integreras i modellen
  • öka kunskap om hur ett stärkt jämställdhetsperspektiv kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Modellen med tillhörande metodstöd ska kunna användas av RSS – både internt och för att stödja kommuner. Den ska även kunna användas av kommunerna själva.

Jämställdhetsintegrering en väg till jämställd socialtjänst

Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att en verksamhet integrerar ett jämställdhetsperspektiv i planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Med ett medvetet jämställdhetsperspektiv får socialtjänsten kunskap och verktyg för att ge olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar likvärdiga insatser och bemötande, samt främja jämställda levnadsvillkor. På det viset bidrar jämställdhetsintegrering även till en mer jämlik socialtjänst.

Jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtyck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga om jämställdhet. Våldet bygger på patriarkala normer som begränsar flickors och kvinnors livsutrymme. Med ett tydligt jämställdhetsperspektiv i socialtjänstens arbete – från utredning och beslut, till insatser och uppföljning – blir det lättare att upptäcka hedersnormer och tidigt förebygga våld och förtryck.

Seminarier om jämställd socialtjänst

2021–2023 bjuder pilotprojektet in till en serie seminarier på temat jämställd socialtjänst. Den 7 december hålls seminarium nummer två, som handlar om jämställdhetsintegrering som strategi.

Tema jämställd socialtjänst: jämställdhetsintegrering

Informationsansvarig

  • Maria Högkvist
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset